Tóc lob Hàn Quốc, tóc updo, tóc xoăn gợn sóng, tóc tỉa layer, tóc dài so le, tóc tém và các gợi ý bên dưới giúp bạn nữ khắc phục tình trạng mái tóc cứng, xù kém nữ tính trở nên suông mềm, óng mượt…