Những lớp dạy trang điểm tốt tại Sài Gòn của những chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp và có tiếng hiện nay như makeup artist Nam Trung, chuyên gia trang điểm Minh Lộc, Huỳnh Lợi, Phan Dũng. Loading…