FAQ

Webtrangdiem.com là gì?

Webtrangdiem.com là cộng đồng làm đẹp, make up được xây dựng trên nền tảng mạng xã hội. Webtrangdiem.com cung cấp trải nghiệm tiếp cận thông tin hoàn toàn mới dựa vào phân tích hành vi và thông tin của người dùng để giới thiệu các kiến thức, ứng dụng phù hợp.

Tôi có thể gửi câu hỏi, viết blog, album ảnh, tạo chủ đề và tham gia thảo luận trên Webtrangdiem.com được không?

Webtrangdiem.com luôn chào đón sự hoạt động tích cực từ tất cả các thành viên thông qua việc gửi câu hỏi, viết blog, tạo album ảnh, tạo chủ đề, tham gia thảo luận trong nhóm…. Đóng góp của thành viên vào trang web Webtrangdiem.com cũng là đóng góp vào việc chăm sóc da, make up của chính bạn. Vì vậy, đừng ngần ngại thảo luận, bình luận hay viết những dòng tâm sự của mình thông qua trang bình luận của webtrangdiem.com

Liên lạc với Webtrangdiem.com như thế nào?

Vui lòng liên hệ với Webtrangdiem.com bằng cách vào trang liên hệ

Close