Bạn hợp với với các kiểu tóc ngắn nếu tỉ lệ khuôn mặt nhỏ hơn 2.25 còn ngược lại thì hãy an phận với kiểu tóc dài hiện có đi nhé! Tuy nhiên đây chỉ là công thức tương đối, quan trọng là bạn biết…