Mái tóc tự nhiên 2-3 tháng cắt 1 lần, tóc hư tổn nhiều khoảng 4 tuần cắt 1 lần, tóc bob tóc lob thì 5-6 tuần cắt 1 lần. Tóc xoăn nhẹ, xoăn gợn sóng và các kiểu tóc thông thường cũng vậy, 2-3 tháng…