Maybelline, Lo’real, NARs là những cái tên đứng đầu trong danh sách 400 thỏi son môi chứa chì nặng nhất do FDI công bố vào đầu năm 2019 này.