Subscribe Now

Trending News

Chuyên mục: Làm đẹp

qr code 2
Làm đẹp

QR code là gì? 

QR code là viết tắc của: Quick response code có nghĩa là: mã phản hồi nhanh có thể dễ dàng đọc bởi điện thoại, máy tính, máy quét mã vạch giúp. QR code có thể chứa thông tin: website, nhà sản xuất, quốc gia,… hoặc…